Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Dương Đức Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh;
* Đoàn Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Quân khu 9;
* Nguyễn Đức Thận, Tư lệnh Quân đoàn 2; Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Trường sỹ quan Lục quân 2;
* Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Trường sỹ quan Lục quân 2;
* Nguyễn Kim Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng;
* Vũ Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường sỹ quan Lục quân 2;
Người dùng vô danh