Khác biệt giữa các bản “Tiệc Thánh”

n (chú thích, replaced: {{cite web → {{chú thích web)
* [http://www.graceonlinelibrary.org/articles/full.asp?id=25|52|367 a Reformed (Presbyterian) viewpoint]
* [http://www.anabaptistnetwork.com/book/print/226 Pilgram Marpeck's defense of continuing to practice Lord's Supper (1531)]
{{Các chủ đề|Cơ Đốc giáo|Tin Lành}}
{{Commonscat|Communion}}