Khác biệt giữa các bản “Cao Ngao Tào”

n
clean up
n
n (clean up)
====Trận Sa Uyển====
{{Chính|Trận Sa Uyển}}
Năm Thiên Bình thứ 4 (537) nhà Đông Ngụy, thừa tướng Cao Hoan đưa quân tấn công Tây Ngụy, nhằm tranh giành các khu vực Quan Trung, Hà Nam. Tháng 8, thừa tướng [[Vũ Văn Thái]] nhà Tây Ngụy soái 12 tướng lĩnh như [[Lý Bật]],… tấn công Đông Ngụy, lấy Bắc Ung Châu thứ sử [[Vu Cẩn]] làm tiền phong, liên tiếp chiếm được Bàn Đậu <ref>Nay là phía tây [[Linh Bảo]], Hà Nam</ref>, Hằng Nông <ref>Nay là [[Linh Bảo]], Hà Nam</ref>, bắt được 8000 quân Đông Ngụy. Tháng 9 nhuận, Cao Hoan tự mình soái 20 vạn đại quân đánh thẳng vào Bồ Tân <ref>Nay là cửa sông Hoàng Hà ở phía đông Triều Ấp, [[Đại Lệ]], Thiểm Tây</ref>, tiến đến đóng ở phía tây Hứa Nguyên <ref name="Nay là phía nam Đại Lệ, Thiểm Tây">Nay là phía nam Đại Lệ, Thiểm Tây</ref>. Riêng Cao Ngao Tào soái 3 vạn quân tiến đánh Hà Nam. Khi ấy Quan Trung gặp nạn đói, Vũ Văn Thái có chưa đến 1 vạn quân, đóng quân ở Hằng Nông hơn 50 ngày, nghe tin Cao Hoan vượt sông, bèn đưa quân vào quan, Cao Ngao Tào liền đưa quân vây Hằng Nông.
 
Đầu tháng 10, Vũ Văn Thái đặt phục binh ở Sa Uyển <ref> name="Nay là phía nam Đại Lệ, Thiểm Tây<"/ref>, đánh bại quân Đông Ngụy. Cao Hoan đưa tàn quân vượt sông trốn về phương bắc, tổn thất 8 vạn sĩ tốt. Nửa tháng sau, quân Tây Ngụy lại tấn công Đông Ngụy, tiến thẳng đến Lạc Dương. Cao Ngao Tào nghe tin Cao Hoan thua trận, bèn giải vây, lui về bảo vệ Lạc Dương. Không lâu sau, [[Độc Cô Tín]] nhà Tây Ngụy đến Tân An, Cao Ngao Tào đành phải đưa quân lùi về phía bắc Hoàng Hà.
 
====Trận Hà Kiều====
==Chú thích==
{{reflist|2}}
 
[[Thể_loại:Sinh 491]]
[[Thể_loạiThể loại:MấtSinh 538491]]
[[Thể loại:Mất 538]]
[[Thể loại:Người Nam-Bắc triều (Trung Quốc)]]
[[Thể loại:Người Hà Bắc (Trung Quốc)]]
[[Thể_loạiThể loại:Tướng nhà Bắc Ngụy]]
[[Thể loại:Tướng nhà Đông Ngụy]]
 
986.568

lần sửa đổi