Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

n
clean up
n (clean up)
 
== Phục vụ họ Tào ==
Khi [[Tào Tháo]] làm chủ được Duyện châu, Hứa Chử dẫn quân đến quy phục<ref name="tpd542">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
:[[Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Tào Tháo truy kích quân cướp, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử. Hứa Chử bắt được, nhưng không nộp cho [[Điển Vi]] mà còn đánh nhau với Điển Vi. Tào Tháo phải dùng kế bắt sống ông và dụ hàng, ông mới quy phục.
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Tây Hán]]<ref name="tpd542">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref> và bổ nhiệm làm Đô úy. Từ đó Hứa Chử trở thành cận vệ cho Tào Tháo.
 
Sau đó ông theo Tào Tháo đi đánh [[Trương Tú]], lập công nên được phong làm Hiệu úy.
 
Năm [[200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]]. Vệ sĩ Từ Tha của Tào Tháo mưu ám sát Tào Tháo, nhưng vì có Hứa Chử luôn bên cạnh Tào Tháo nên Từ Tha chưa dám làm gì. Đến một hôm là phiên nghỉ của Hứa Chử, Từ Tha định giấu dao trong người để hành động, thì Hứa Chử đột nhiên quay lại chỗ Tào Tháo. Trông thấy Từ Tha bộ dạng hoảng hốt, Hứa Chử lập tức khám xét phát giác ý định của Từ Tha. Ông bèn giết chết Từ Tha và những người liên quan. Từ đó ông càng được Tào Tháo tin tưởng, luôn mang theo bên cạnh<ref name="tpd542">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
:[[Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Hứa Chử tham gia trận cướp lương thực của Viên Thiệu ở Ô Sào.
 
Năm [[211]], [[Mã Siêu]] và Hàn Toại khởi binh chống Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân đến [[ải Đồng Quan]] nghênh địch. Trong trận Vị thủy, Hứa Chử đã cứu Tào Tháo khi Mã Siêu bất ngờ mang 1 vạn quân kỵ bộ tập kích Tào Tháo khi sang sông. Ông đã che chở cho Tào Tháo khỏi trận mưa tên của quân Tây Lương.
 
Hứa Chử nổi danh có sức mạnh, mà bên ngoài có vẻ si đần nên mọi người gọi ông là "Hổ dại"<ref name="tpd543">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 543</ref>. Trong [[trận Đồng Quan]], Mã Siêu nghe danh tiếng ông nên muốn gặp mặt, gọi ông là "Hổ hầu". Hứa Chử ra trợn mắt nhìn Mã Siêu, hai người nhìn nhau nhưng cuối cùng không đụng độ<ref name="tpd543">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 543</ref>.
:Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng Hứa Chử đánh nhau với Mã Siêu những trận dữ dội. Ông đánh lâu không thắng được Mã Siêu, nổi nóng cởi bỏ áo giáp, lưng trần ra trận. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai tướng bất phân thắng bại
 
{{reflist}}
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
[[Thể loại:Tướng Tào Ngụy]]
[[Thể loại:Thiếu năm sinh]]
986.568

lần sửa đổi