Khác biệt giữa các bản “Tiên Chẩn”

n
clean up, replaced: {{reflist}} → {{Tham khảo}}
n (clean up, replaced: {{reflist}} → {{Tham khảo}})
Tiên Chẩn bắt đầu xuất hiện trong sử sách từ thời [[Tấn Văn công]]. Cuối năm [[633 TCN]], Tấn Văn công lập 3 đạo quân, thì Tiên Chẩn và Loan Bá chỉ huy đạo hạ quân.
 
[[Sở Thành vương]] mang quân bao vây nước Tống. [[Tống Thành công]] sai Công Tôn Cố mang hậu lễ sang cầu viện [[nước Tấn]]. Đầu năm [[632 TCN]] khi Tấn Văn công chưa ra quân thì Khước Hộc qua đời, Tấn Văn công bèn cho Tiên Chẩn làm trung quân nguyên soái<ref name="cth77">Chu Thiệu Hầu, sách đã dẫn, tr 77</ref>. Tấn Văn công hỏi ông:
:''[[Nước Tống]] lại đến cầu cứu, nếu bỏ không cứu thì hai bên tuyệt giao; mà đòi Sở giải vây thì nước Sở không chịu. Nếu đánh nhau với Sở thì Tần và Tề không ủng hộ. Vậy phải làm thế nào?''
 
 
Quân Sở vẫn chưa giải vây nước Tống. Tấn Văn công từng có ơn với cả vua Tống và vua Sở trên đường lưu lạc nên phân vân khó xử chưa biết ủng hộ bên nào. Tiên Chẩn hiến kế:
:''Ta hãy bắt nước Tào và nước Vệ cắt đất cho nước Tống khiến vua Sở phải giải vây Tống sang cứu Tào và Vệ.''
 
Tấn Văn công theo kế, quả nhiên hai nước Sở Thành vương rút quân khỏi nước Tống, muốn rút về nước và giảng hòa với Tấn. Nhưng tướng Sở là Thành Đắc Thần không đồng tình, nhất định đòi giao tranh với quân Tấn. Sở Thành vương giận Đắc Thần, chỉ cấp cho ít quân, còn mình trở về nước.
Tiên Chẩn nghe tin các tướng Tần được thả, rất tức giận vì công lao tướng sĩ đánh trận lập công bị bỏ, bèn chạy vào trách Tương công. Trong lúc tức giận, Tiên Chẩn gắt gỏng và nhổ [[nước bọt]] vào mặt vua<ref name="xt209">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 209</ref>. Tấn Tương công không trách Tiên Chẩn, sai Dương Xử Phủ đuổi theo bắt giữ các tướng Tần lại. Quân Tấn đuổi theo đến sông [[Hoàng Hà]] thì các tướng Tần đã có thuyền đón đi thoát<ref name="sk">Sử ký, Tấn thế gia</ref>.
 
Cùng năm, nước Địch phía bắc mang quân xâm lấn nước Tấn, tiến vào đất Cơ. Tiên Chẩn lại mang quân ra cự địch, đánh tan quân Địch. Thắng trận xong, Tiên Chẩn tự phạt mình tội vô lễ với Tấn Tương công, bèn cởi giáp và mũ trụ xông vào đám đông quân nước Địch mà chết. Quân nước Địch trả lại xác ông cho nước Tấn, mặt ông vẫn tươi như lúc còn sống<ref name="xt209">Xuân Thu tam truyện, tập 2, tr 209</ref>.
 
Không rõ Tiên Chẩn bao nhiêu tuổi. Con ông là [[Tiên Thả Cư]] cũng được Tấn Tương công trọng dụng, đánh thắng quân Tần xâm lấn trong năm sau.
 
==Chú thích==
{{reflistTham khảo}}
 
[[Thể loại:Nhân vật quân sự Xuân Thu]]
986.568

lần sửa đổi