Khác biệt giữa các bản “Phật Ý Linh Nhạc”

n
nhỏ
(mới)
 
n (nhỏ)
'''Phật Ý-Linh Nhạc''' ([[1725]]-[[1821]],) là một thiền sư [[Việt Nam]]. Ngài là người đem dòng Đạo Bổn Nguyên thuộc [[Lâm Tế tông]] vào [[miền Nam Việt Nam]] trước tiên <ref>Theo Thiền Hòa tử Huệ Chí, ''Hội thảo'' (tr. 77). Dòng Lâm Tế [[Trung Hoa]], sau khi truyền vào [[Việt Nam]], về sau, lại phát sinh thành 5 phái: dòng Lâm Tế Tổ Đạo, dòng Liễu Quán, dòng Chúc Thánh, dòng Đạo Bổn Nguyên và dòng “theo thiền kệ của ngài Trí Thắng-Bích Dung” (Thích Tâm Thiện, ''Hội thảo'', tr. 52-53).</ref>, và là người xây dựng [[chùa Từ Ân]], rồi biến nơi đó thành một trung tâm [[Phật Giáo]] ở [[Gia Định]] vào giữa [[thế kỷ 18]] <ref> PTS. Trần Hồng Liên, ''Hội thảo'', tr. 113.</ref>.
 
==Hành trạng==