Khác biệt giữa các bản “Đồng hóa”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.)
 
{{Rất sơ khai}}
Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.
 
Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.
61.849

lần sửa đổi