Khác biệt giữa các bản “Yên Dịch vương”

không có tóm lược sửa đổi
{{s-bef|before=Cha: [[Yên Hậu Văn công]]}}
{{s-ttl|title=[[Yên (nước)|Vua nước Yên]]|years=[[332 TCN]] – [[321 TCN]]}}
{{s-aft|after=Con: [[Yên vương Khoái]]}}
{{S-end}}
{{Vua nước Yên}}