Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thập niên 700 TCN”