Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
Đã khóa Wikipedia:Truyền lên tập tin: Hạn chế phá hoại [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed] (hết hạn 02:24, ngày 1 tháng 2 năm 2008)
n
n (Đã khóa Wikipedia:Truyền lên tập tin: Hạn chế phá hoại [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed] (hết hạn 02:24, ngày 1 tháng 2 năm 2008))