Khác biệt giữa các bản “Tần Xuất công”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
n
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-900 till:-210206
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:690694 start:-900
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)