Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|feast_day=[[16 tháng 10]]
|venerated_in= [[Giáo hội Công giáo Rôma]]
|image=SanSaint GerardoGerard MaiellaMajella.jpg
|imagesize = 220px
|caption=