Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* "Ông Hagrid" - cha của [[Rubeus Hagrid]]
* [[Rubeus Hagrid#Fridwulfa|Fridwulfa]] - mẹ khổng lồ của [[Rubeus Hagrid]]
* [[Rubeus Hagrid#Grawp|Grawp]] - anhem cùng mẹ khác cha của [[Rubeus Hagrid]]
* Araminta Meliflua
* [[Ted Tonks]] - Cha của [[Nymphadora Tonks]]
Người dùng vô danh