Khác biệt giữa các bản “Thục”

không có tóm lược sửa đổi
n (WPcleaner)
**[[Cổ Thục]] (古蜀), quốc gia có lãnh thổ ở vùng [[Tứ Xuyên]], tồn tại thời trước khi [[Tần Thủy Hoàng]] thống nhất [[Trung Quốc]]
**[[Thục Hán]] (蜀漢), nước Thục thời [[Tam quốc]].
**[[TâyTiếu Thục]] (西蜀), nước Thục thời [[Đông Tấn]]
**[[Tiền Thục]] (前蜀), nước Thục thời [[Ngũ đại thập quốc]]
**[[Hậu Thục]] (后蜀), nước Thục thời [[Ngũ đại thập quốc]]
Người dùng vô danh