Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

không có tóm lược sửa đổi
n
|liststyle = text-align:center;
|titlestyle = background:#CCCC66;
|group1=Phụ dung nhà Chu
|list1 = <span style="font-size:110%">[[Tần Phi Tử|Phi Tử]] {{•}} [[Tần Hầu|Hầu]] {{•}} [[Tần Công Bá|Công Bá]] {{•}} [[Tần Trọng|Trọng]] {{•}} [[Tần Trang công|Trang công]] {{•}} [[Tần Tương công|Tương công]] {{•}} [[Tần Văn công|Văn công]] {{•}} [[Tần Ninh công|Ninh công]] {{•}} [[Tần Xuất tử|Xuất tử]] {{•}} [[Tần Vũ công|Vũ công]] {{•}} [[Tần Đức công|Đức công]] {{•}} [[Tần Tuyên công|Tuyên công]] {{•}} [[Tần Thành công|Thành công]] {{•}} [[Tần Mục công|Mục công]] {{•}} [[Tần Khang công|Khang công]] {{•}} [[Tần Cung công|Cung công]] {{•}} [[Tần Hoàn công|Hoàn công]]{{•}} [[Tần Cảnh công|Cảnh công]]{{•}} [[Tần Ai công|Ai công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Xuân Thu)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Điệu công|Điệu công]]{{•}} [[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]{{•}} [[Tần Tháo công|Tháo công]]{{•}} [[Tần Hoài công|Hoài công]] {{•}} [[Tần Linh công|Linh công]] {{•}} [[Tần Giản công|Giản công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Chiến Quốc)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Xuất công|Xuất công]]{{•}} [[Tần Hiến công|Hiến công]] {{•}} [[Tần Hiếu công|Hiếu công]] {{•}} [[Tần Huệ Văn vương|Huệ Văn vương]] {{•}} [[Tần Vũ vương|Vũ vương]] {{•}} [[Tần Chiêu Tương vương|Chiêu Tương vương]] {{•}} [[Tần Hiếu Văn vương|Hiếu Văn vương]] {{•}} [[Tần Trang Tương vương|Trang Tương vương]] {{•}} [[Tần Thủy Hoàng|Chính (Thủy Hoàng)]] </span>
|list1 = <span style="font-size:110%"> [[Tần Phi Tử|Phi Tử]] {{•}} [[Tần Hầu|Hầu]] {{•}} [[Tần Công Bá|Công Bá]] {{•}} [[Tần Trọng|Trọng]] {{•}} [[Tần Trang công|Trang công]]
| list2 = <div>
</span>
----
|group2=Bá tước nước Tần
<div/>
|list2= <span style="font-size:110%">[[BảnTần mẫu:VuaTương chưcông|Tương hầucông]] lớn{{•}} thời[[Tần ChuVăn công|ChưVăn hầucông]] lớn{{•}} thời[[Tần Ninh công|Ninh Chucông]] {{•}} [[Bản mẫu:VuaTần nướcXuất Tấntử|TấnXuất tử]] {{•}} [[BảnTần mẫu:Vua nước Sởcông|SởVũ công]] {{•}} [[Bản mẫu:VuaTần KhươngĐức Tềcông|KhươngĐức Tềcông]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaTuyên nướccông|Tuyên Tần|Tầncông]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaThành nướccông|Thành Yên|Yêncông]] {{•}} [[Bản mẫu:VuaTần nướcMục Vệcông|VệMục công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaKhang nước Trịnhcông|TrịnhKhang công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaCung nướccông|Cung Tống|Tốngcông]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaHoàn công|Hoàn công]]{{•}} [[Tần nướcCảnh Trầncông|TrầnCảnh công]]{{•}} [[Tần Ai công|Ai công]]{{•}} [[BảnTần mẫu:VuaHuệ nướccông Lỗ(Xuân Thu)|LỗHuệ công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaĐiệu nướccông|Điệu Ngô|Ngôcông]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaLệ nướcCung Sáicông|SáiLệ Cung công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaTháo nướccông|Tháo Tàocông]]{{•}} [[Tần Hoài công|TàoHoài công]] {{•}} [[Bản mẫu:VuaTần nướcLinh Kỷcông|KỷLinh công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaGiản nướccông|Giản Hứa|Hứacông]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaHuệ nướccông Đằng(Chiến Quốc)|ĐằngHuệ công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaXuất nướccông|Xuất Hìnhcông]]{{•}} [[Tần Hiến công|HìnhHiến công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaHiếu nước Chucông|TrâuHiếu công]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaHuệ nướcVăn Cửvương|CửHuệ Văn vương]] {{•}} [[BảnTần mẫu:Vua Tây Quắcvương|Tây Quắcvương]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaChiêu nướcTương Hànvương|HànChiêu Tương vương]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaHiếu nướcVăn Triệuvương|TriệuHiếu Văn vương]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaTrang nướcTương Ngụyvương|NgụyTrang Tương vương]] {{•}} [[BảnTần mẫu:VuaThủy Hoàng|Chính Điền Tề|Điền(Thủy TềHoàng)]] </span>
|below= [[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]{{•}} [[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]]
}}<noinclude>
 
 
[[Thể loại:Nhà Chu|{{PAGENAME}}]]