Khác biệt giữa các bản “Huân chương Sao Vàng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox military award
|name=Huân chương sao vàng
|image=[[Tập tin:huan chuong sao vang.jpg|huan chuong sao vang.jpg|150px]]
|caption=Huân chương Sao vàng mẫu mới
|awarded_by=[[Tập tin:Flag of Vietnam.svg|20px]] '''[[Việt Nam]]'''
|first_award=1958
|last_award=
|total=140 tập thể, cá nhân trong nước và 28 cá nhân nước ngoài.
|total=
|posthumous=
|recipients=
Huân chương Sao vàng để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc và tặng cho tập thể lập được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] và của [[dân tộc Việt Nam]]. Huân chương Sao vàng không chia hạng. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Sao vàng do [[Chủ tịch nước]] quyết định.
 
Huân hương Sao vàng không chia hạng. Đến nay Nhà nước ta đã tặng và truy tặng Huân chương Sao vàng cho trên 140 tập thể, cá nhân trong nước và tặng 28 cá nhân nước ngoài.
 
Chủ tịch nước [[Tôn Đức Thắng]] là người đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 1958).
==Miêu tả==
[[Tập tin:hcsv.JPG|nhỏ|phải|Huân chương Sao vàng mẫu cũ]]