Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|liststyle = text-align:center;
|titlestyle = background:#CCCC66;
|belowstyle = background:#CCCC66;
|group1=Phụ dung nhà Chu
|list1 = <span style="font-size:110%"> [[Tần Phi Tử|Phi Tử]] {{•}} [[Tần Hầu|Hầu]] {{•}} [[Tần Công Bá|Công Bá]] {{•}} [[Tần Trọng|Trọng]] {{•}} [[Tần Trang công|Trang công]]