Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

n
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Thiếu năm sinh bằng Năm sinh thiếu; sửa cách trình bày)
''Ngụy đem quân đánh Trung Sơn, nếu như không thể thắng tất quân lính chán nản thì quốc gia suy nhược, còn nếu diệt được thì Trung Sơn ở gần ta, đợi quân Ngụy chiếm xong ta đem quân đánh lại thì không khó.''
 
Vua Triệu nghe lời. Ngụy Văn hầu theo lời Địch Hoàng, cử [[Nhạc Dương (tướng)|Nhạc Dương]] làm tướng đánh Trung Sơn. Nguyên con trưởng Nhạc Dương là [[Nhạc Thư]] đang ở Trung Sơn, nên khi Địch Hoàng tiến cử, các quan đều phản đối, nói Nhạc Dương đến Trung Sơn sẽ thương con mà đầu hàng. Địch Hoàng lấy gia tộc ra bảo đảm, Ngụy Tư mới đồng ý cho Nhạc Dương đánh Trung Sơn.
 
Nhạc Dương bao vây Trung Sơn đến ba năm, [[Trung Sơn Vũ công]] sai giết Nhạc Thư rồi đem thịt cho Nhạc Dương ăn, vậy mà Nhạc Dương vẫn ăn thịt con, sau đó xuất binh tổng tấn công Trung Sơn và diệt nước này.
62.054

lần sửa đổi