Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: {{Infobox City → {{Thông tin khu dân cư
{{1000 bài cơ bản}}{{About|Vùng thủ đô Bruxelles|khu tự quản trong nó|Thành phố Bruxelles}}
{{otheruses}}
{{Thông tin khu dân cư
{{Infobox City
|official_name = Brussel <!-- "City of Brussels" is inside Brussels -->
|native_name = ''Brussel / Bruxelles''
986.568

lần sửa đổi