Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tông chủ họ Điền”

không có tóm lược sửa đổi
|belowstyle = background:#CCCC66;
|list1 = <span style="font-size:110%"> [[Điền Hoàn|Kính Trọng]] {{•}} [[Điền Trĩ|Mạnh Di]] {{•}} [[Điền Mẫn|Mạnh Trang]] {{•}} [[Điền Văn tử|Văn tử]] {{•}} [[Điền Hoàn tử|Hoàn tử]] {{•}} [[Điền Vũ tử|Vũ tử]] {{•}} [[Điền Hy tử|Hy tử]] {{•}} [[Điền Thành tử|Thành tử]] {{•}} [[Điền Tương tử|Tương tử]] {{•}} [[Điền Trang tử|Trang tử]] {{•}} [[Điền Điệu tử|Điệu tử]] {{•}} [[Tề Thái công (Điền Tề)|Hòa]] </span>
|below= [[Bản mẫu:Lục khanh|Lục khanh]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Hàn]Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Điền|Điền]]
}}
<noinclude>
61.890

lần sửa đổi