Khác biệt giữa các bản “Hàn Cảnh hầu”

không có tóm lược sửa đổi
| hoàng tộc = [[nước Hàn]]
| kiểu hoàng tộc =
| tên đầy đủ = Hàn Kiền
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = Hàn LiệtCảnh hầu
| cha = [[Hàn Khải Chương]]
| mẹ =