Khác biệt giữa các bản “Tổ Ước”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
'''Tổ Ước''' (chữ Hán: 祖约, ? – 330), tự Sĩ Thiếu, người huyện Tù, Phạm Dương <ref>Nay là [[Lai Thủy]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]</ref>, phản tướng [[nhà Đông Tấn]], em trai của danh tướng [[Tổ Địch]].
 
==Thiếu thời===
Ban đầu ông nhờ được cử Hiếu liêm mà làm Thành Cao lệnh, cùng Tổ Địch rất yêu quý nhau. Cuối thời Vĩnh Gia (307 – 313), theo anh trai sang Giang Đông. Lang Tà vương [[Tư Mã Duệ]] xưng chế, ông được tiến dẫn làm Duyện thuộc, cùng người Trần Lưu là [[Nguyễn Phu]] tề danh. Sau chuyển làm Tòng sự trung lang, Điển tuyển cử.
 
* [[Tấn thư]]
* [[Tư trị thông giám]]
* [[Tư trị thông giám âm chú]]
 
==Chú thích==