Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định nghĩa”

 
 
 
 
'''<big>[[Định nghĩa]]</big>''' : là '''<big>giải thích từ</big>''' sao cho '''<big>đơn giản dễ hiểu</big>''' , từ ngữ dùng để giải thích không được trùng với từ được định nghĩa .
 
 
'''<big>[[Tiên đề]]</big>''' : là một đề xuất được coi như '''<big>luôn đúng</big>''' mà không thể và không cần chứng minh.
 
 
'''<big>[[Định lý]]</big>''' : là một mệnh đề toán học , được chứng minh bằng phép tính , bằng công thức toán học , nó '''<big>[[chính xác]] gần như [[tuyệt đối]]</big>''' ( không có [[sai số]] ) .
 
 
'''<big>[[Định luật]]</big>''' : là một sự khái quát hóa một cách khoa học dựa trên các quan sát thực nghiệm , thí nhiệm . Từ đó rút ra 1 công thức toán học '''<big>tương đối chính xác</big>''' (có [[sai số]] ).
 
 
'''<big>[[Qui luật]]</big>''' : là 1 vấn đề , hay 1 hiện tượng được '''<big>lập đi lập lại</big>''' ở nhiều giai đoạn (thời gian) khác nhau . Nó mang tính '''<big>xu hướng lịch sử</big>''' , được chứng minh bằng lich sử ( nên sai số lớn hơn định luật )
 
 
Ví dụ : Qui luật tiến hóa, Qui luật sinh tồn của 1 loài vật nào đó, ….….
 
 
9

lần sửa đổi