Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Trìu”

n
(n)
{{chú thích trong bài}}
'''Nguyễn Ngọc Trìu''' (1926-) là một chính khách Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp<ref name=Nongnghiep/>, là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] các khóa IV, V, VI, và chủ tịch UBND tỉnh [[Thái Bình]].
 
==Tiểu sử==
Sau ngày thống nhất 1975, ông trở thành Bí thư tỉnh và tới năm 1978 lên [[Hà Nội]] làm Thứ trưởng thứ nhất [[Bộ Nông nghiệp Việt Nam]]. Từ năm 1981 cho đến 1987 ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam]]). Trong thời gian ông nắm giữ trọng trách Bộ trưởng Nông nghiệp cũng là giai đoạn khó khăn nhất của [[kinh tế Việt Nam]] nói chung và của ngành Nông nghiệp nói riêng. Ông là người đã thúc đẩy và thực hiện việc Khoán sản, mang lai diện mạo và thành công mới cho một nền Nông nghiệp lạc hậu với tỉ lệ người sản xuất chiếm hơn 80% dân số cả nước lúc bấy giờ.
 
Năm 1988 ông được cử làm Phó Chủ tịch [[Hội đồng Bộ trưởng]]<ref name=Nongnghiep>{{chú thích báo|url=http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/1/105630/Trao-tang-Huy-hieu-Dang-cho-ong-Nguyen-Ngoc-Triu-va-ong-Le-Huy-Ngo.aspx|title=Trao tặng Huy hiệu Đảng cho ông Nguyễn Ngọc Trìu và ông Lê Huy Ngọ|accessdate=12-1-2013}}</ref> (Phó Thủ tướng) phụ trách mảng Nông - Lâm - Ngư nghiệp và sau hơn một năm ông chuyển sang làm Đặc phái viên cho Thủ tướng<ref>http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-178-TTg-cu-dong-chi-Nguyen-Ngoc-Triu-lam-dac-phai-vien-vb38424t17.aspx</ref> phụ trách miền Tây và Tây Nam bộ.
 
Năm 2002 ông chính thức về hưu và đảm nhận chúc vụ Chủ tịch VAC (Hội nguòi làm vườn - một [[tổ chức phi chính phủ]] do chính ông đề xướng và sáng lập ra từ khi còn đương chức Bộ trưởng Nông nghiệp) .