Khác biệt giữa các bản “Tổ Ước”

n
 
==Tham gia phản loạn==
Khi [[Tô Tuấn]] cất binh, mời Ước chấp chánh, ông cả mừng. Cháu của Ước là Trí và Diễn đều tán thành việc này, vì thế ông mệnh cho con của Địch là Bái nội sử [[Tổ Hoán]] và con rể nhà họ Tổ là Hoài Nam thái thú [[Hứa Liễu]] <ref>[[Lưu Khiêm Chi]], '''Tấn Kỷ''' chép: Vợ của Liễu là con gái của Tổ Hoán</ref> đem quân hội họp với Tuấn. Vợ của Địch là chị của Liễu (?) <ref>Tư trị thông giám, quyển 93</ref> cố can không được.
 
Khi Tuấn chiếm được kinh đô, làm chiếu lấy Ước làm Thị trung, Thái úy, Thượng thư lệnh. Người Dĩnh Xuyên là Trần Quang soái bộ thuộc đến đánh, hẹn với thân tín của Ước là Diêm Thốc, Mạo Loại đi bắt Ước, ông treo qua tường mà thoát.