Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Jimmii Nguyễn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Dự án Tiểu sử | chất lượng = |độ quan trọng = |hình ảnh = |trạng thái = }}
Xóa phần đề cử Grammy vì không dẫn nguồn và để như vậy quá lâu. Đồng thời không thấy báo chí và kể cả danh sách đề của của giải Grammy 36, 39 có tên của Jimmii Nguyễn. Theo như [http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/hienthi.htnoidung(40,5897)|đây] thì Jimmii chỉ quảng cáo thiếu trung thực ở Việt Nam. <span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[User:Thick thi sock|<span style="color: #6C216C">Thick thi sock</span>]] </span>[[File:Sexy Mouth transparent.png|18px|link=Thảo luận Thành viên:Thick thi sock]] 09:00, ngày 15 tháng 1 năm 2013 (UTC)