Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hải Bắc, Thanh Hải”

Trang mới: '''Châu tự trị dân tộc Tạng Hải Bắc''' (tiếng Trung: (海北藏族自治州), Hán Việt: ''Hải Bắc Tạng tộc Tự trị châu'', là một [[châu tự ...
(Trang mới: '''Châu tự trị dân tộc Tạng Hải Bắc''' (tiếng Trung: (海北藏族自治州), Hán Việt: ''Hải Bắc Tạng tộc Tự trị châu'', là một [[châu tự ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh