Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin núi”

không có tóm lược sửa đổi
-->{{#if:{{{Lần leo đầu tiên|}}}|<tr><td style="border-top: 1px solid #999966; border-right: 1px solid #999966; background: #e7dcc3; width: 85px">[[Lần leo đầu tiên]]</td><td style="border-top: 1px solid #999966; width: 220px">{{{Lần leo đầu tiên|}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{Hành trình dễ nhất|}}}|<tr><td style="border-top: 1px solid #999966; border-right: 1px solid #999966; background: #e7dcc3; width: 85px">[[Hành trình leo núi|Hành trình]] dễ nhất</td><td style="border-top: 1px solid #999966; width: 220px">{{{Hành trình dễ nhất|}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{Danh sách|}}}|<tr><td style="border-top: 1px solid #999966; border-right: 1px solid #999966; background: #e7dcc3; width: 85px">[[HillDanh lists in the British Isles|Listing]]sách</td><td style="border-top: 1px solid #999966; width: 220px">{{{ListingDanh sách|}}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{Phiên dịch|}}}|<tr><td style="border-top: 1px solid #999966; border-right: 1px solid #999966; background: #e7dcc3; width: 85px">Phiên dịch</td><td style="border-top: 1px solid #999966; width: 220px">''{{{Phiên dịch|}}}'' ({{{Ngôn ngữ|}}})</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{Phát âm|}}}|<tr><td style="border-top: 1px solid #999966; border-right: 1px solid #999966; background: #e7dcc3; width: 85px">[[IPA|Phát âm]]</td><td style="border-top: 1px solid #999966; width: 220px">{{IPA|[{{{Phát âm}}}]}}</td></tr>}}
19.003

lần sửa đổi