Khác biệt giữa các bản “Quận trưởng (Pháp)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Quận trưởng''' ([[tiếng Pháp]]: ''sous-préfet'') là một người đại diện của chínhmột quyền[[tỉnh trungtrưởng ương(Pháp)|tỉnh trưởng]] tại một [[quận của Pháp|quận]] của [[Pháp|Cộng hòa Pháp]]. Đây là một viên chức chính thức dưới quyền một [[tỉnh trưởng (Pháp)|tỉnh trưởng]]. Địa vị của một quận trưởng được định nghĩa theo Sắc lệnh số 64-260 ngày 14 tháng 3 năm 1964<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=361D9A31E765A0AC8D1DEDD5AF839C04.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006061197&dateTexte=20100617 Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.] </ref>.
 
== Lịch sử ==