Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giáo hoàng Clêmentê”

Trang mới: “Có tất cả 14 '''Giáo hoàng''' lấy tông hiệu là '''Clêmentê'''. *Giáo hoàng Clêmentê I Thánh, (88–98) *Giáo hoàng Clêmentê II (…”
(Trang mới: “Có tất cả 14 '''Giáo hoàng''' lấy tông hiệu là '''Clêmentê'''. *Giáo hoàng Clêmentê I Thánh, (88–98) *Giáo hoàng Clêmentê II (…”)
(Không có sự khác biệt)