Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngọc Khê, Vân Nam”

n (replaced: {{Infobox Settlement → {{Thông tin khu dân cư using AWB)
* [[Thông Hải]] 通海
* [[Trừng Giang]] 澄江
* Huyện tự trị Didân tộc Di [[Nga Sơn, Ngọc Khê|Nga Sơn]] (峨山彝族自治县)
* Huyện tự trị dân tộc Di-Thái-Cáp Nhì [[Nguyên Giang, Ngọc Khê|Nguyên Giang]] (元江哈尼族彝族傣族自治县)
* Huyện tự trị dân tộc Di-Thái [[Tân Bình, Ngọc Khê|Tân Bình]] (新平彝族傣族自治县)