Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

[[Thomas Tymoczko]] chỉ ra rằng không có gì đặc biệt đối với tám chữ "buffalo"; bất cứ câu nào có đơn độc mỗi từ "buffalo" được lập đi lập lại với bất cứ số lần đọc nào cũng đều đúng ngữ pháp. Câu ngắn nhất là "Buffalo!", được dùng như một câu mệnh lệnh cách để bắt nạt người nào đó ("You, buffalo!") mà trong câu đó chủ ngữ được hiểu là "you" đã bị loại bỏ.<ref>{{chú thích sách | year=2000 | title = Sweet reason: a field guide to modern logic | author1=Thomas Tymoczko | author2=James M. Henle | edition=2 | publisher=Birkhäuser | isbn=978-0-387-98930-3 | pages=99–100, 104 | url=http://books.google.com/?id=LQnsSuvP9dAC&pg=PA99 | postscript=<!--None-->}}</ref> Tymoczko sử dụng câu này như một thí dụ để minh họa luật rewrite trong các ngôn ngữ.<ref>{{chú thích sách | year=2000 | title = Sweet reason: a field guide to modern logic | author1=Thomas Tymoczko | author2=James M. Henle | edition=2 | publisher=Birkhäuser | isbn=978-0-387-98930-3 | pages=104–105 | url=http://books.google.com/?id=LQnsSuvP9dAC&pg=PA99 | postscript=<!--None-->}}</ref>
==Các trường hợp khác==
Các từ [[tiếng Anh]] khác cũng có thể sử dụng để tạo những câu mang tính chất "chơi" ngữ pháp tương tự (dù không nhất thiết phải có nghĩa) , tạo ra một chuỗi lặp liên tục. Bất cứ từ nào vừa dạng danh từ số nhiều vừa là ngoại động từ không biến đổi (khi chia động từ) đều có thể làm được; như, ''police'' (cảnh sát/ khống chế) hay ''dice'' (xúc xắc/ đổ xúc xắc).
 
Một câu khá tượng tự khác và không có dấu chấm câu có thể kể đến là "[[James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher]]". Câu nói nhắc đến một tình huống trong lớp học tiếng Anh có liên quan tới từ ''had'', và có thể viết lại chovới các dấu chấm câu như sau: "James, while John had had 'had', had had 'had had'; 'had had' had had a better effect on the teacher."
 
===Ví dụ===