Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (đã khóa)
n
 
* Nó hoàn toàn do [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-ownwork}} tôi tạo ra]
* Nó đã có ở một dự án WikipediaWikimedia khác và [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-otherwiki}} tôi muốn dùng lại nó]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-withpermission}} tác phẩm của người khác, và họ đã cho phép tôi dùng nó trên Wikipedia]
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-usgov}} tác phẩm từ nguồn của chính phủ liên bang Hoa Kỳ] (không phải chính quyền tiểu bang hoặc địa phương), hoặc là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-vngov}} từ nguồn của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]