Khác biệt giữa các bản “Animals United”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Bảng tóm tắt về phim |name = The Adventures of Tintin |image = |caption = Poster phim. |director = Reinhard Klooss<br />Holger Tappe |producer = Reinha…”)
 
{{Bảng tóm tắt về phim
|name = TheAnimals Adventures of TintinUnited
|image =
|caption = Poster phim.