Mikaelo

Gia nhập ngày 22 tháng 1 năm 2008
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Gọi mình là Michael (không hiểu sao cả Michael tiếng Anh, Pháp, thậm chí nick name Mike đều đã bị lấy hết -.-"). {{babel-2|en-3|vi-3}})
 
Gọi mình là Michael (không hiểu sao cả Michael tiếng Anh, Pháp, thậm chí nick name Mike đều đã bị lấy hết -.-").
{{babel-2|en-3|vi-3}}
[[hình:Mike-Icon|trái|nhỏ|100px|We will have a great year]]
227

lần sửa đổi