Khác biệt giữa các bản “Sở Hùng Cừ”

Để thông tin cho bài viết sau
(Để thông tin cho bài viết sau)
'''Sở Hùng Cừ''' ([[chữ Hán]]: ''熊渠'', trị vì 887 TCN-877 TCN), là vị vua thứ 9 của [[nước Sở]], chư hầu của [[nhà Chu]] trong [[Lịch sử Trung Quốc]].
 
Ông là con của [[Sở Hùng Dương]], vua thứ 8 của nước Sở. Năm [[887 TCN]], Hùng Dương qua đời, Hùng Cừ lên nối ngôi. Nhân nhà Chu suy yếu Hùng Cừ phong cho người con trưởng là Hùng Vô Khang làm Câu Nghi Vương, người con thứ là Hùng Chí Hồng làm Ngạc Vương và người con út là Hùng Chấp Tỳ là Việt Chương Vương. Bấy giờ ông Chu Công có câu nói : " Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng " tức quân Nhung Địch phải dẹp yên, quân Kinh Thư - tức quân nước Sở - phải trừng phạt " là ý muốn dẹp nước Sở trong giai đoạn này vậy. Năm [[877 TCN]] Hùng Cừ mất, con trai trưởng là Hùng Vô Khang mất sớm, con thứ là Hùng Chí Hồng lên ngôi không bao lâu cũng chết. Hùng Chấp Tì nối ngôi đổi tên là Hùng Duyên và thôi không xưng vương nữa, ông sai sứ sang nhà Chu nộp cống cỏ Mao như cũ nên nhà Chu không đưa quân chinh phạt nước Sở nữa.
==Xem thêm==
* [[Sở Hùng Dương]]
* [[Sở Hùng Duyên]]
==Tài liệu tham khảo==
[[Sử kí Tư Mã Thiên]], thiên ''Sở thế gia''
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}