Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Lệ vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Sở Tiêu Ngao]] <br> [[Sở Nhược Ngao]]
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Sở Vũ Vương]] <br> [[Sở Tiêu Ngao]]
| phối ngẫu =
| kiểu phối ngẫu =
| con cái = [[Sở Vũ vương]] ? <br> [[Sở Tiêu Ngao]] ?
| hoàng tộc = [[Nước Sở]]
| kiểu hoàng tộc = Chư hầu
| tên đầy đủ = Hùng Thuận
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| cha = [[Sở Tiêu Ngao]] ?
| mất = [[741 TCN]]
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
'''Sở Lệ vương''' (楚厲王)<ref>Tả truyên, Văn công năm 16</ref><ref>Hàn Phi tử</ref>, tức '''Sở Phần Mạo''' (楚蚡冒), trị vì từ năm [[757 TCN]]-[[741 TCN]], là vị quân chủ thứ 19 của [[nước Sở]], [[chư hầu]] [[nhà Chu]] trong [[Lịch sử Trung Quốc]].
 
Ông tên thật là Hùng Thuận,. Nhiều ý kiến cho rằng ông là con trai trưởng của [[Sở Tiêu Ngao]], vị vua thứ 18 của [[nước Sở]]. Năm [[758 TCN]], Sở Tiêu Ngao mất, Hùng Thuận lên nối ngôi. Năm [[741 TCN]], ông qua đời, ở ngôi 17 năm. Em ông là Hùng Thông lên nối ngôi<ref>Theo Sử kí, Sở thế gia, Hùng Thông giết con của ông để cướp ngôi</ref><ref>Theo Tả truyện, Hùng Thông là con của Phần Mạo, giết cha để cướp ngôi</ref>. Năm [[704 TCN]], Hùng Thông xưng vương, tôn ông làm Sở Lệ vương.
 
Ngoài ra theo ghi chép trong Tả truyện<ref>Tả truyện, Chiêu công năm 23</ref> ông tên là '''Hùng Suất''', con Sở Nhược Ngao, lên ngôi sau khi cha qua đời và được kế vị bởi con là [[Sở Tiêu Ngao]].
Năm [[741 TCN]], ông qua đời, ở ngôi 17 năm. Em ông là Hùng Thông lên nối ngôi<ref>Theo Sử kí, Sở thế gia, Hùng Thông giết con của ông để cướp ngôi</ref><ref>Theo Tả truyện, Hùng Thông là con của Phần Mạo, giết cha để cướp ngôi</ref>. Năm [[704 TCN]], Hùng Thông xưng vương, tôn ông làm Sở Lệ vương.
==Chú thích==
{{Tham khảo}}