Khác biệt giữa các bản “Quận 6, Paris”

Trang mới: Quận 6 là một trong những quận trung tâm của Paris, nằm ở bờ trái sông Seine. Theo chiều kim đồng hồ thì nó lần lượt tiếp giáp với các quận 1, ...
(Trang mới: Quận 6 là một trong những quận trung tâm của Paris, nằm ở bờ trái sông Seine. Theo chiều kim đồng hồ thì nó lần lượt tiếp giáp với các quận 1, ...)
(Không có sự khác biệt)
182

lần sửa đổi