Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Tài liệu sơ khai”

 
===Làm sao để xác định bài sơ khai?===
* Nếu có thể, cố gắng tìm bản mẫu sơ khai thích hợp cho bài viết. Một danh sách có thể tìm thấy tại <nowiki>[[Thể loại:Sơ khai]]</nowiki>.
* Đặt bản mẫu sơ khai ở cuối bài viết, thông thường sau phần Liên kết ngoài và bất cứ bản mẫu điều hướng nào và thẻ thể loại, trước phần liên kết ngôn ngữ.