Khác biệt giữa các bản “Yên Thành công”

Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Yên Thành công | native name = 燕成公 | tước vị = Vua chư hầu Trung Quốc | thêm = china | hình = …”
(Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Yên Thành công | native name = 燕成公 | tước vị = Vua chư hầu Trung Quốc | thêm = china | hình = …”)
(Không có sự khác biệt)