Tìm kiếm liên kết ngoài

Có thể sử dụng ký tự đại diện (wildcard) ở đầu tên, ví dụ “*.wikipedia.org”. Để tìm liên kết đến các trang ở Wikipedia tiếng Việt, bắt đầu bằng:

vi.wikipedia.org/wiki/

Phần đằng sau dấu gạch chéo (/) đầu tiền phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Xem thêm m:Help:Linksearch.

Tìm kiếm liên kết ngoài