Thống kê phương tiện

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:18, ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/tiff.tiff, .tif2 (0,00884%)50.032.844 byte (47,72 MB; 1,14%)
image/webp.webp6 (0,0265%)666.824 byte (651 kB; 0,0152%)
image/gif.gif846 (3,74%)36.081.865 byte (34,41 MB; 0,824%)
image/png.png, .apng5.219 (23,1%)1.135.454.753 byte (1,06 GB; 25,9%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe15.470 (68,4%)2.813.662.363 byte (2,62 GB; 64,2%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 4.035.898.649 byte (3,76 GB; 92,2%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg594 (2,62%)60.902.375 byte (58,08 MB; 1,39%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 60.902.375 byte (58,08 MB; 1,39%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp36 (0,0265%)8.058.937 byte (7,69 MB; 0,184%)
audio/wav.wav14 (0,0619%)71.351.148 byte (68,05 MB; 1,63%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus465 (2,05%)194.557.656 byte (185,54 MB; 4,44%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 273.967.741 byte (261,28 MB; 6,26%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus4 (0,0177%)7.882.477 byte (7,52 MB; 0,18%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 7.882.477 byte (7,52 MB; 0,18%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf5 (0,0221%)818.169 byte (799 kB; 0,0187%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 818.169 byte (799 kB; 0,0187%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 4.379.469.411 byte (4,08 GB).