Tiện ích

Dưới đây là danh sách các tiện ích đặc biệt mà thành viên có thể dùng tại trang tùy chọn cá nhân của họ, theo định nghĩa. Trang tổng quan này cung cấp cách tiếp cận dễ dàng đến trang các thông điệp hệ thống để định nghĩa miêu tả và mã của từng tiện ích.

Lướt wiki    [Xem mã nguồn]

Soạn thảo    [Xem mã nguồn]

Giao diện người dùng    [Xem mã nguồn]

Bảo quản    [Xem mã nguồn]

 • Xóa lí do xóa: Mã này sẽ tự động xóa lí do xóa trang để nhật trình xóa sạch sẽ hơn. Không ảnh hưởng đến lí do được đính kèm trong địa chỉ URL.  (Xem mã nguồn | Xuất)
  Sử dụng: Gadget-CleanDeleteReasons.js

  Cần quyền sau:

  • delete
 • botRollback: Đánh dấu một tác vụ lùi sửa là sửa đổi bot  (Xem mã nguồn | Xuất)
  Sử dụng: Gadget-botRollback.js

  Cần quyền sau:

  • markbotedits