Đặng Bá Tĩnh

Đặng Bá Tĩnh (1324 - 1406) là Thám hoa đời Trần Dụ Tông. Sách Nghệ An ký chép ông đỗ Tiến sĩ Đệ nhất giáp triều Trần.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ông sinh ra tại làng Đông Rang, Tả Thiên Lộc, Nghệ An châu (nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông là cháu nội[cần dẫn nguồn] của Nhà thiên văn học đầu tiên của Việt Nam[cần dẫn nguồn] Đặng Lộ, quê ở Chương Mỹ, Hà Đông[cần dẫn nguồn]. Đến đời bố ông là Đặng Bá Kiển dời đến nam chân núi Hồng Lĩnh lập nghiệp[cần dẫn nguồn].

Ông từng giữ chức Hành khiển vận chuyển sứ[cần dẫn nguồn]. Sau đó thăng đến chức Thượng thư Bộ Lại[cần dẫn nguồn], tước Tuấn Sĩ Hầu.

Con cháuSửa đổi

Con trai của ông là Đặng Đình Dực, giám sinh Quốc tử giám, làm quan tri châu Quỳ Hợp, lộ Nghệ An[cần dẫn nguồn].

Cháu nội của ông là Quốc công Đặng Tất[cần dẫn nguồn].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bùi Dương Lịch, Nghệ An ký, Quyển II, 95a.
  • Đặng Tộc Đại Tông Phả, Yến Quận công Đặng Tiến Thự viết năm 1683, Tiến sĩ Ứng Quận công Đặng Đình Tướng tục biên năm 1686, Thái Nhạc Quận công Đặng Sĩ Hàn tiếp tục tục biên năm 1745, Nguyễn Văn Thành giới thiệu, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2002
  • Họ Đặng "Nam bang vượng tộc" thời Lý đến thời Lê, Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam