Mở trình đơn chính

Họ và tên: ĐẶNG CÔNG HUẨN

Ngày sinh: 25/9/1963.

Quê quán: Thạch Phước – Giồng Riềng – Kiên Giang.

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đặng Công Huẩn từng là Bí thư huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang sau đó được đề bạt vào chức vụ Phó Tổng Thanh Tra Chính phủ theo quyết định 1119 của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.