Đế quốc Mexico

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Đế chế Mexico)

Đế quốc México là một trong hai thời kỳ quân chủ của México vào thế kỷ 19, lập ngôi hoàng đế.