Đế quốc Ba Tư

Tên gọi của bất kỳ đế quốc nào mà ngày nay là Iran

Đế quốc Ba Tư (tiếng Ba Tư: شاهنشاهی ایران, Chuyển tự La Mã: Šâhanšâhiye Irân, nghĩa là 'đế chế Iran') là thuật ngữ đề cập đến bất kỳ triều đại quân chủ nào trong lịch sử Ba Tư/Iran, bao gồm:

Phạm vi mở rộng của Đế quốc Achaemenes.
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Parthia.
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Sassanid.

Lịch sử

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa