Đế quốc Ba Tư

Tên gọi của bất kỳ đế quốc nào mà ngày nay là Iran

Đế quốc Ba Tư (tiếng Ba Tư: شاهنشاهی ایران, Chuyển tự La Mã: Šâhanšâhiye Irân, nghĩa là 'đế chế Iran') là thuật ngữ đề cập đến bất kỳ triều đại quân chủ nào trong lịch sử Ba Tư/Iran, bao gồm:

Phạm vi mở rộng của Đế quốc Achaemenes.
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Parthia.
Phạm vi mở rộng của Đế quốc Sassanid

Lịch sử Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi