Đế quốc Hy Lạp

trang định hướng Wikimedia

Đế quốc Hy Lạp có thể là những quốc gia sau đây:

Hy Lạp cổ điểnSửa đổi

Văn minh Hy Lạp hóaSửa đổi

Trong thời đại Hy Lạp hóa, các sứ quân Diadochi đã thành lập những "Đế quốc Hy Lạp" kế thừa đế quốc Macedonia (Alexandros Đại đế), bao gồm:

Trung đạiSửa đổi

Trong thời Trung đại, "đế quốc Hy Lạp" có thể là:

Sau khi kinh đô Constantinopolis thất thủ năm 1204, một số "đế quốc Hy Lạp" kế tục Đông La Mã được thiết lập, bao gồm: