Mở trình đơn chính

Đế quốc Mexico

trang định hướng Wikimedia

Đế quốc México là một trong hai thời kỳ quân chủ của México vào thế kỷ 19, lập ngôi hoàng đế.