Đề đốc

trang định hướng Wikimedia

Đề đốc có thể là:

  • Đề Đốc, là một chức quan võ trong triều đình xưa
  • Chuẩn Đô đốc, là một cấp bậc tướng hải quân trong quân đội ngày nay